Digitale ALV 16 juni 20.00 u - meld je vooraf aan.

3-6-2020 Beste leden,

De Coronacrisis beperkt ons in fysieke ontmoetingen, maar we hebben toch een Algemene Ledenvergadering gepland. Echter niet fysiek maar digitaal.
Dit is mogelijk omdat onlangs een tijdelijke Corona-spoedwet is goedgekeurd. Dit betekent dat we, in tegenstelling tot wat de statuten zeggen, een digitale ALV morgen organiseren. De ALV zal gehouden worden op dinsdag 16 mei om 20.00 uur.

Om alles goed te laten verlopen hebben we uit de aanbevelingen van de KNHB gekozen voor Online ALV van Timestar Media ism Clubzeker. Dit is een eenvoudige en zeer laagdrempelige tool voor verenigingen.

Dit betekent dat de ALV op normale wijze wordt voorbereid, maar dat de vergadering wordt uitgezonden via Online ALV en de stemgerechtigden kunnen digitaal stemmen en alle aanwezigen kunnen via de chat functie hun vragen stellen.

Alleen genodigden kunnen deelnemen en door de "twee factor authenticatie” zal dit in een goed beveiligde omgeving zijn. Dit betekent wel dat je je van te voren moet aanmelden als deelnemer zodat we tijdig de juiste inloggegevens kunnen sturen.

Aanmelden kan per mail bij Mieke Guldenmundt [email protected] tot uiterlijk vrijdagmorgen 12 juni 9.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Mieke Guldenmundt
Secretaris HC BarendrechtDe agenda:
  1. Opening en mededelingen.
  1. Ingekomen stukken.
  1. Notulen algemene ledenvergadering 7-1-2020.
  1. Indexering contributies.
  1. Begroting 2020 – 2021.

     6.  Benoeming leden van verdienste.


     7.  Sluiting.Notulen (agendapunt 3) en Begroting (agendapunt 5) zijn zsm terug te vinden op 

"mijn HCB”, "club” en "documenten”.


Ad 4 : Indexering contributies

Het bestuur stelt voor de contributies te indexeren met 1,3%. 

Graag hierop uw instemming.  


Ad 6 : Benoeming leden van verdienste


Het bestuur heeft het voornemen Liesbeth van Det en Marielle Dries tot leden van verdienste te benoemen.


Algemeen. 

Rooster van aftreden bestuursleden.


Mieke Guldenmundt: 10-4-2021

Wim Milder        : 26-6-2021

Danielle de Wilde        : 26-6-2021

Iris Jansen: 26-6-2021
Marco Veldhuis: 26-6-2021

Koen Schelling: 4-1-2022

Erik Beenen        : 7-1-2023

Wouter Verbeek: 7-1-2023