Veranderingen in de O12 lijn seizoen 24/25

4-6-2024

De hockeybond is voornemens om in het seizoen 2025-2026 de O12 teams 9:9 te laten spelen op een ¾ veld. Hierdoor is komend seizoen aangemerkt als overgangsjaar. Komend seizoen is er een 9:9 competitie naast de reguliere 11:11 competitie. Dit heeft als doel de overgang op een "zachte” manier te laten plaatsvinden. 

Voor de tweede jaars hebben wij er als HCB voor gekozen 11:11 te laten spelen op een heel veld. 

Wat houdt dit concreet in?

Meisjes lijn

· Alle oneven teams in de O12 gaan 11:11 spelen met alleen tweede jaars

· Alle even teams in de O12 gaan 9:9 spelen met alleen eerste jaars

· Om de hoeveelheden in balans te brengen tussen de 1e en 2e jaars zullen de laatste teams worden gevuld met 1e jaars die 9:9 gaan spelen ( dat zijn dan de teams met even en oneven nummering zoals 012-7 en O12-8 )

Jongens lijn 

· JO12-1 gaat 11:11 spelen met allen tweede jaars

· JO12-2 gaat 9:9 spelen met eerste jaars

· JO12-3 gaat 9:9 spelen met eerste jaars

Diverse leden van het wedstrijdsecretariaat en de TC zijn naar de bijeenkomsten en webinars geweest die vanuit de bond georganiseerd zijn. Wij beseffen ons dat dit impact heeft. Maar na intern overleg zijn wij van mening dat dit de beste overgang is naar 9:9 zoals de bond voor ogen heeft. Wij kiezen er voor alle eerste jaars gelijk in dit systeem te laten spelen. Dit is namelijk het doel van de hockeybond. 

Quote KNHB

"Omdat de pilot heeft aangetoond dat kinderen door 9 tegen 9 te spelen meer plezier hebben en zich beter ontwikkelen door onder andere meer balcontact en meer betrokkenheid bij het spel, is het met ingang van seizoen 2024-2025 voor alle O12-teams in Nederland mogelijk om 9 tegen 9 te spelen. Deze competitie wordt aangeboden naast de huidige 11 tegen 11 competitie.” 

Waarom kiezen wij er niet voor om de tweede jaars in dit systeem te laten spelen?
Wij denken dat de tweede jaars het niet leuk vinden om terug te gaan naar een ¾ veld en kleinere teams. Door voor deze opzet te kiezen maken wij in de O12 een splitsing tussen 1e en 2e jaars. Deze keuze heeft geen betrekking op de O14 waar de 1e en 2e jaars weer door elkaar ingedeeld gaan worden. Het draagt wel bij aan de gedachte om pas in de O14 richting selecteren te gaan. 

 

Begeleiding O12 lijn

Om de O12 zo goed mogelijk te begeleiden in deze overgang zullen wij met trainers, hoofdtrainer(s) en een technisch coördinator gaan werken. Naast volwassen trainers zullen de hoofdtrainers worden bijgestaan door de technisch coördinator. Uiteraard in samenspel met de lijncoördinatoren. 

Hoe gaan we nu verder?

De komende periode zal, zoals u bekend is, de indeling gemaakt worden voor de teams van volgend jaar. Uiteraard met dezelfde nauwkeurigheid als voorheen. Is iedereen daar mee tevreden? Waarschijnlijk niet, maar we willen wel een beroep op u doen om dit zo helder mogelijk aan uw kinderen te communiceren. Er wordt een indeling gemaakt op basis van de voordracht door de jongste jeugd voor de 9:9 teams. De 11:11 teams zijn een samenvoeging van alle 2e jaars uit deze lijn, met inachtneming van de vriendjes en vriendinnen formulieren en de beoordelingsformulieren. Dit is in overleg gegaan met de hoofdtrainer en de lijncoördinatoren. 

Voor de club en haar vrijwilligers brengt dit een aantal uitdagingen met zich mee. Een jaar "aankijken” hoe het zich ontwikkelt, brengt ons inziens grotere uitdagingen met zich mee voor het seizoen 2025-2026. Vandaar dat wij de uitdaging liever aankomend seizoen aangaan met elkaar. 

Mocht u zich willen aanmelden om uw steentje bij te dragen? We kunnen hulp op de velden zeker gebruiken. 🔗Inschrijven als jeugdtrainer

Wilt u de resultaten van de pilot lezen, KNHB O12

Wij gaan er vanuit dat bovenstaande tekst voldoende informatie heeft gegeven. Mocht dit onverhoopt niet het geval blijken te zijn, dan zullen wij aan het begin van komend seizoen een voorlichtingsavond organiseren met een nadere toelichting. 

Met sportieve groet 

Namens de leden van de Technische Commissie HC Barendrecht

 

Koen Schelling, bestuurslid Technische Zaken